Nesibe » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Agressief gedrag bij ouders

Ouders hebben altijd het beste voor met hun kinderen. Dat is een vaststaand feit. Waarom worden sommige ouders dan agressief tegenover hun kinderen terwijl ze weten dat dit niet gezond is? Hoe ga je a…

Omgaan met agressie en hysterie-aanvallen bij kinderen

Alle kinderen gaan door een koppigheidsfase met bijhorende hysterie-aanvallen of agressieve buien. Hoe ga je ermee om als ouder of opvoeder?

Luizen op een natuurlijke manier bestrijden

Er bestaan veel wondermiddelen tegen luizen. Helaas bevatten veel van deze middelen chemische ingedriënten die in sommige gevallen schadelijk zijn voor de gezondheid. Gelukkig zijn er ook natuurlijke…

Over straffen en belonen

Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe. Deze uitdrukking is verouderd, maar het wordt nog altijd toegepast. Hoewel lijfstraffen niet meer sociaal aanvaard zijn, wordt stout gedrag nog altijd b…

Gezonde haren met brandnetels

Brandnetel is vaak één van de vervelendste onkruidsoorten: het groeit snel en het uittrekken is geen pleziertje. Toch heeft dit onkruid ons veel te bieden. In dit artikel wil ik het vooral hebben over…

Waarzeggers: zien ze echt in de toekomst?

Waarzeggers: hoe doen ze het? Zien ze echt in de toekomst? Of zijn ze allemaal oplichters? In dit artikel het resultaat van jaren onderzoek.

Indeling persoonlijkheidstypen uit de antroposofische hoek

We delen graag mensen in en willen ook wel graag meer weten over onszelf. Eén van de indeling van persoonlijkheidstypen komt uit de antroposifische hoek. In dit artikel meer over de 4 persoonlijkheids…

Omgaan met andere opvoedmethoden

Zowel in de echte wereld als in de virtuele wereld vallen mensen met verschillende opvoedmethoden elkaar aan. Omdat Attachment Parenting relatief onbekend is in onze cultuur, wordt het vaak onder vuur…

Angst bij kinderen: archetypen

Alle kinderen zijn wel eens bang, maar het is wat anders als de angst blijft terugkeren. Ouders en opvoeders kunnen het kind helpen om van deze angsten af te komen. In dit artikel vind je informatie o…

(re)bonding: de band met je kind versterken of herstellen

Hoe kan je bewust een band opbouwen met je kind en hoe herstel je de relatie tussen ouder en kind? In dit artikel meer informatie over (reb)bonding en praktische tips om de band met je kind te verster…